Norbert Vismans - Accountmanager

Functie: Accountmanager
Bedrijf: Continental Banden Groep B.V.

Slimmer time-managen door bewustwording

“Effectiever omgaan met  mijn tijd. Dat is wat ik wilde leren. Ik volgde een module van de HBO-opleiding Persoonlijke Effectiviteit. Deze module beslaat drie hele dagen, plus het schrijven van een caseverslag. Ik had drie dagen ‘les’ bij Benno. Door Benno’s manier van zich presenteren waren die dagen boeiend, tot het eind van de dag aan toe.”

“Ik leerde assertiever te zijn; op een nette manier ‘nee’ te zeggen. Of zoals Benno dat heel herkenbaar voordeed op z’n Brabants: ‘Ach, dat doet onze Benno wel efkes.’ Vervolgens bij zichzelf zeggend: ‘Nou nee, je kan niet zómaar alles bij me neerleggen.’ Dat opende mijn ogen. Door allerlei verschuivingen die optraden in mijn werkzaamheden, werd ik gedwongen beter na te denken over wat ik nu wel en wat ik niet tot mijn takenpakket rekende. Nu ben ik alerter op die situaties. Ik ben me er meer van bewust.”